A gyülekezetről

Gyülekezetünk a Magyarországi Baptista Egyház tagja. A Baptista Hitvallás értékrendje szerint éljük életünket, követjük és hirdetjük az értünk életét adó Krisztust.

A Gyulai Baptista Gyülekezet alapítási éve 1891. Ez év május 25-én történt hitvalló keresztség, bemerítés eseményétől számítjuk a Gyülekezet megalakulását.

Imaházunk nagytermében egy bibliavers részlet olvasható, melynek betöltése célkitűzésként nem változott, nem változhatott az évtizedek során. Megélőivé vágyunk lenni ennek az igének egyéni és közösségi szinten egyaránt. „Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük.”

A honlapon történő tájékozódás mellett a személyes találkozásra hívunk mindenkit. Nyújtsanak ehhez kapcsolódási pontokat a vasárnapi istentiszteletek, a korosztályonkénti bibliaórák, és minden más kiscsoportos találkozás egyaránt.

Isten áldását, Jézus Krisztus megismerését kívánja a gyülekezet lelkipásztora,
                                                                                                                                                                                                  Matuz József

 

 

Játszóház
Gyülekezetünkben havi rendszerességgel – szombatonként 14.00-tól – szervezünk játszóházat gyermekek részére. Nagy örömünkre a városból is érkeznek vendég gyerekek. Minden alkalommal egy vidám, tanulságos, bibliai értéket felmutató történettel várjuk őket, amit színjátékkal vagy bábozással szólaltatunk meg. A hozzá kapcsolódó igei mondanivalót játékos, kreatív módon adjuk át. Ezenkívül sokat játszunk, énekelünk, valamint minden alkalommal kézműves foglalkozáson is kipróbálhatják a gyerekek ügyességüket – ezekkel is mind kapcsolódva a délután üzenetéhez. A játszóházon finom uzsonnával vendégeljük meg a gyerekeket, amelyet gyülekezetünk nőtestvérei készítenek.

Csóka Piroska

 

Vasárnapi iskola
Gyülekezetünkben közel 40 gyermek jár rendszeresen vasárnapi iskolába. Korosztályonként – óvodásoktól a felsősökig – 5  csoportban foglalkoznak velük a tanítók. Minden vasárnap 3/4 9-től közösen énekelünk, majd külön termekben folytatódik az alkalom. Igyekszünk a bibliai történeteket számukra érthető nyelven, játékosan, szemléletesen átadni. Törekszünk arra, hogy elmélyítsük bennük, hogy az adott történet mit üzen a számukra, hogyan tudják azt a mindennapi életükben felhasználni.
Minden vasárnap, a délelőtti istentiszteleten, egy-egy vasárnapi iskolás csoport beszámol a gyülekezet előtt arról, hogy mit tanultak, miről beszélgettek az adott időszakban.
Ilyenkor énekkel, aranymondással, jelenettel szolgálnak a gyerekek.
Karácsonykor és anyák napja alkalmából egy hosszabb szolgálattal is készülnek gyermekeink és tanítóik. Ilyenkor ők töltik be az énekkar helyét, és sok szép énekkel, jelenettel szereznek örömet a gyülekezetnek.
Tavasszal és ősszel egy-egy teljes napot is együtt töltünk, amikor kirándulni megyünk. Ilyenkor vidám feladatokat kell megoldaniuk és persze sokat játszunk. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy igazi kis csapattá kovácsolódjanak a gyerekek.
Hálásak vagyunk azért, hogy gyülekezetünk gyermekei örömmel jönnek vasárnaponként az imaházba, barátságok szövődnek, kérdéseket fogalmaznak meg, válaszokat várnak és közelednek Isten felé.

Csóka Piroska

 

Hittan okatás

2013-tól nagy örömünkre szolgál, hogy van lehetőségünk részt venni az iskolák életében a hittan oktatás keretein belül. Jelenleg 3 iskolában vagyunk jelen. Matuz József, Gyülekezetünk lelkipásztora a Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban illetve az Implom József Általános Iskolában tanít, Ácsné Tünde pedig 5.számú Általános Iskola és Sportiskolában és az Implom József Általános Iskolában. Csoportjaink kis létszámúak, aminek előnye a családias légkör, a meghallgatás lehetősége, a bensőséges kapcsolat, a gyermekek igényeinek figyelembe vétele. Szolgálatunkat évről-évre folytatni szeretnénk, várjuk szeretettel az új jelentkezőket, az eddigi tanulóinknak pedig örömmel maradunk útitársai az Isten felé vezető úton.

Ács Pálné

 

Ifjúság csoport

Az ifjúsági csoport 2013 nyara óta átalakult. Egy 6 előadásból álló nyári evangélizációs sorozat után, melynek célja új fiatalok elérése, és a gyülekezetben felnőtt fiatalok hitének megerősítése volt, a fiatalok száma és összetétele megnőtt. Jelenleg 25 fiatal jár az alkalmainkra a gyülekezetből és hasonló a száma azoknak, akik az ismerősi körünkből kisebb-nagyobb rendszerességgel megjelennek szombatonként.

Szeptemberben az ifi tagjai szavazással a nyári alkalmak vezetőit, Honfi Dánielt, Lipták Andrást és Tóth Emesét választották meg vezetőiknek. Az alkalmak a nyáron kialakult jó hangulatban folytatódtak. Az ifi kezdése előtt néhányan összejönnek imádkozni az alkalomért. 6 órától nyitásként általában játékkal vagy könnyebb beszélgetéssel kezdünk, majd énekekkel dicsőítjük Istent, ezt követően tanulmányozzuk a Bibliát. A tanítás után többnyire kisebb csoportokban beszéljük át az elhangzottakat. Az alkalmak végén pedig imádkozunk, majd mindenki addig marad beszélgetni, vagy játszani, amíg jól érzi magát. A találkozásokat igyekszünk úgy felépíteni, hogy minden érthető legyen olyanok számára is, akik először jönnek, és minden szombaton elhangozzon valamilyen formában az evangélium.

Egy-egy ifin általában 20-25-en szoktunk lenni. Nagyjából havonta egy úgynevezett nyitott alkalmat tartunk, aminek kifejezetten a baráti körünk elérése és a kapcsolatépítés a célja. Sokan visszajárnak a nyár óta elért fiatalok közül ezekre a programokra és általában két-három új ember is eljön. Néhányan közülük elkezdtek járni ifire is.

Az alkalmainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk szombaton 6 órától!

Bővebb információ a nyitott alkalmainkról itt található:

https://www.facebook.com/pages/Felv%C3%A9tel-indul/419946838102986

A tanítások hanganyaga a gyülekezeti honlap média menüjében elérhető.

Lipták András

 

 

Gyülekezeti angol tanfolyam

Gyülekezetünkben évek óta nagy népszerűségnek örvend a nyaranként megszervezett kéthetes angol nyelvkurzus, amelyet amerikai tanárok szerveznek és ők tanítják a jelentkezőket. Három évvel ezelőtt az ilyen nyári kurzus után merült fel többekben az igény egy helyi angol nyelvtanfolyam beindítására.
Ekkor indult hát csoportunk teljesen kezdő szintről. Sokan jöttek megnézni, milyenek az órák, hogy haladunk, milyen szinten folyik a tanítás. Végül egy stabil 13 fős csoporttal vagyunk együtt minden csütörtökön este másfél órát. Jól összeszokott kis csoport vagyunk, remek hangulatban telnek az órák. Sokat ismételjük az eddig megtanultakat, de szépen haladunk is. Nem készülünk nyelvvizsgára, nem hajtunk. Célunk az, hogy valóban rögzüljenek a megtanultak.

                                                                                                                                                                                           Timár Csabáné

 

Angol tanítás gyerekeknek gyülekezetünkben
Gyülekezetünkben 2010 szeptemberében indult angol tanítás egészen kicsi, 2-6 éves korú gyermekek részére. Azóta két csoportban folyik a foglalkozás minden péntek délután.
A gyerekek életeleme a játék. Ezért igyekszünk minél játékosabban, mozgással, énekléssel tanítani az angol kifejezéseket, szavakat. Minden angolul hangzik el, de a gyerekek nagyon gyorsan alkalmazkodnak ehhez, megértik, reagálnak rá és élvezettel vesznek részt az éneklésben, játékban.
Célunk az, hogy kellemes élményeket szerezzenek a gyerekek az angol nyelvvel kapcsolatban. Hogy játékosan sajátítsanak el szavakat, kifejezéseket, ami majd jelentősen megkönnyíti későbbi nyelvtanulásukat.
És mindeközben a jelenlevő gyerekek kapcsolata is megerősödik egymással. Jó közösséggé formálódnak – szüleik, és a gyülekezet egésze örömére.

Timár Csabáné

Magyarbánhegyesi szolgálat
A magyarbánhegyesi gyerekek közötti szolgálat Pető Albert egykori medgyesegyházi lelkipásztor és felesége kezdeményezésével indult, majd Kazincbarcikára költözésüket követően a Kegyelem Alapítvány munkatársai (Károlyi János, Hegyesi Zoltán, Dombi Zoltán …) folytatták Budapestről és környékéről. A nagy távolság miatt kértek meg gyulai testvéreket a szolgálatba való bekapcsolódásra, majd átvételére, ami 1999 óta folyik gyülekezetünk vezetésével.
Kezdetben a Kegyelem Alapítvány munkatársainak segítségével, majd a Körösvidéken élő testvérekkel (Újkígyósi -, Kétegyházi -, Békéscsabai -, Békési Gyülekezetből) közösen végeztük a szolgálatot, amihez stabil hátteret (imatámogatás, süteménykészítés, gyerekek fogadása ünnepi alkalmakra, táborok idejére, táborozók és a szolgálat anyagi terheinek vállalása, gyerekek közötti szolgálat) biztosított és biztosít a Gyulai Gyülekezet. Jelenleg Perlaki Edit, Miklós Mihály, Papp Franciska és Papp László szolgál rendszeresen a gyerekek között és hozzájuk csatlakoznak alkalomszerűen gyulai-, és környékbeli testvérek.
Célunk, hogy a gyerekek hallják, megértsék az evangéliumot és elfogadják személyes megváltójuknak Jézus Krisztust, csatlakozzanak egy gyülekezethez és a társadalom hasznos tagjaivá váljanak.
Sokan vannak közöttük, akik már őszinte döntést hoztak Jézus Krisztus mellett, de sajnos kevesekről mondható el, hogy meg is gyökereztek benne. Jellemző, hogy gyülekezeti közösség híján visszakerülve a lakásotthonba v. kikerülve onnan elsodródnak a tömeggel és „vakvágányra” fut az életük. Vannak azonban néhányan, akik a nehéz körülmények ellenére is ragaszkodnak a Krisztustól kapott új élethez, a gyülekezethez és igyekeznek jól, hasznosan tölteni napjaikat.
Jelenleg iskolaidőben havonta egy-egy szombati napot töltünk a gyerekek között. A délelőtti alkalmon rendszerint közösen éneklünk, igeverseket tanulunk, bibliai történetekből, élettöredékekből, és életutakból igyekszünk tanulni, az evangéliumot állítva a középpontba. A délutáni foglalkozásokig a közös ebéd mellett van lehetőség a személyes beszélgetésekre, kapcsolatépítésre. Délután a gyerekek részben kézműves foglalkozáson ügyeskedhetnek, részben sportolhatnak, vetélkedőn, játékokban vehetnek részt. A nyári szünetekben igyekszünk segíteni, biztosítani a gyerekek keresztyén táborokban való részvételét.
Istenünk ajándéka, hogy a gyerekek – és a pedagógusok, nevelők is – örömmel látnak bennünket, várják az újabb találkozásokat.

Azért imádkozunk, hogy Istenünk végezze a gyerekekben, nevelőkben, pedagógusokban és bennünk is jó munkáját, hadd éljünk egyre többen egymás örömére, és az Ő dicsőségére!

Papp László

 

A Gyulai Baptista Gyülekezet Női Köréről
A Gyülekezetünkön belül 2010. év eleje óta működő női csoport vagyunk. Kéthetente találkozunk kedd délutánonként tea és sütemény mellett 8-10 fő részvételével. A rendszeresen jelen levőkön túl vannak még pártoló, támogató tagjaink is.
A közös együttlétünkön lehetőségünk van megbeszélni aktuális problémáinkat, meghallgatjuk egymás gondjait. Örömeinket is megosztjuk, egymásért imádkozunk és támogatjuk egymást.
Az Isten Igéje mellett elcsendesedésre való perceket nagyon fontosnak tartjuk, úgy mint az együtt éneklést és imádkozást. Ez a záró része, és mintegy kereti is találkozásainknak.
Megalakulásunkkor meghatároztuk a fenti célok mellett, hogy kivesszük részünket a Gyülekezet nőkre háruló feladataiból is. Ezek:

  • beteglátogatás
  • kapcsolattartás az idős betegekkel
  • gyermekheteken való részvétel, süteménysütés
  • a “Fogadj örökbe ” program keretében támogatunk egy haiti-i árva kislányt
  • kerületi és országos női csendes napon részvétel, és az odajutás megszervezése
  • igés kártyák készítése a kórházmisszió támogatására
  • az elmúlt évi szeretetház látogatás (Hajdúböszörmény, Emmaus Idősek Otthona) az idei programunkban ismét szerepel

Munkánkat lelkesen – és hisszük – Isten áldásával tesszük. Minden találkozásunkon örömmel vagyunk együtt és feltöltődünk.

Petrás Istvánné Éva

Nyugdíjas találkozókról

 2012. májusán találkozott a Gyulai Baptista Gyülekezet lelkipásztora, diakónusa és az idősgondozásban tapasztalattal rendelkező néhány tagja a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (későbbiekben BTESZ) vezetőivel imaházunkban. A találkozón a BTESZ ellátottjainak lelki gondozásáról, az imaház kistermének használhatóságáról, a helyi gyülekezet és a BTESZ helyi munkájának összehangolásáról egyeztettek a jelen levők.

2012. júniusától havi két délelőtti találkoznak nyugdíjasaink imaházunk kistermében. A kiscsoportos találkozó rendszeres résztvevői Gyülekezetünk tagjai. Hozzájuk csatlakozhatnak a BTESZ ellátottjai közül való, de Gyülekezetünkhöz nem tartozó idősek is.

A kedd délelőtti, kéthetenkénti találkozók beszélgetéssel, az eltelt időszakban történt (gyülekezeti, családi, személyes) események megosztásával kezdődnek. Egy asztalt ülünk körbe, frissítőt (aprósüteményt, teát, ásványvizet) fogyasztva. Örömmel fogadják időseink a játékos feladatokat (kvíz kérdések, termény felismerés, egy-egy bibliai mondat kirakása a papírdarabokból). A gondolkodás megtornáztatása mellett a fizikumok átmozgatása is visszatérő eleme a találkozóknak. A közösséget erősíti az is, amikor másokra gondolva tesznek együtt valami hasznosat időseink. Így történt az adventi időszakban az előzőleg már elkészített ajándékok közös csomagolása, vagy a gyülekezeti események (női kör, játszóház) résztvevői számára a szalvéták hajtogatása. A találkozó egy rövid áhítattal záródik. A biblia egy szakasza szólal meg a nyugdíjasaink számára, amit egy rövid magyarázat, aktualizálás követ – beszélgetéssel is kiegészülve akár. Egy-egy kedves, Istent magasztaló ének is elhangzik fejből, szívből, néha énekeskönyv használatával. A jelenlevők imádságával fejeződik be az áhítat.

A közösségi, kiscsoportos találkozó mellett a személyes, otthoni beszélgetés, lelkigondozói találkozás is része a kapcsolattartásnak. Gyülekezetünk tagjai felé rendszeresen, a BTESZ nem baptista ellátottjai felé pedig alkalomszerűen, kérésük alapján történik.

 

Matuz József


Biztos Szikla Klubról

A Biztos Szikla Klub a Fiatalok Krisztusért Alapítvány programja, amelynek 2012. október óta havonta egy alkalommal gyülekezetünk is otthont ad. A programot tinédzserek számára fejlesztették ki, igazodik 12-15 évesek világához. Sok játékokra és mozgásra épül, erősíti a csapatszellemet. A Biztos Szikla Klub elsősorban egy jó hely, ahová érdemes eljönni, ahol sok a vidámság.

A tinik életéhez közeli témákkal foglalkozunk a biblia értékrendje szerint. Keressük a választ a barátság, népszerűség, félelmek, megbocsátás kérdéseire. Az alkalmak közelebb hozzák a fiatalokat egymáshoz, építik a közösséget, hirdetik a Biztos Sziklát, Jézust.

Sok szeretettel várunk minden tinit!

Ács Pálné Tünde

 

 

A középiskolások csoportjáról

 A középiskolás imacsoport 2 évvel ezelőtt indult, ez lesz a harmadik évünk közösen. Gyülekezetünk tagjai közül néhányan, akik gimnáziumba járunk, fontosnak tartottuk, hogy az iskoláinkért, tanárainkért, barátainkért közösen is imádkozzunk.

Találkozásainknak célja az is, hogy építsük egymással a kapcsolatot és így felkészülhetünk a hétköznap minket ért nehézségekre, esetleg problémákra. Célunk az is, hogy abban a környezetben, ahová az Úr helyezett minket, ott életünk folyamatos bizonyságtétel legyen.

Hétfő esténként találkozunk egymással heti rendszerességgel. Az alapötletet is Isten adta, és azóta is hálásak vagyunk ezért neki. Rengeteg áldást kaptunk már egymáson és a csoporton keresztül. Ebben az évben sok elsős érkezett, aminek nagyon örülünk, Reméljük, még sokáig együtt leszünk, jobban megismerhetjük Istent és egymást.

 

Timár Noémi